Archiv rubriky: Uncategorised

Omezení provozu SuperCASH

Vážení klienti,

z administrativně-právních důvodů bylo společnosti MANUM s.r.o., která provozuje platební metodu SuperCASH, pozastaveno Českou národní bankou povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. Na toto rozhodnutí podává uvedená společnost žalobu ke správnímu soudu s žádostí o odkladný účinek rozhodnutí ČNB.


Do vyřešení situace tak bude omezena činnost této platební metody, a to ve smyslu zastavení generování nových kódů SuperCASH.

Ostatní funkce systému SuperCASH omezeny nebudou.


Za vzniklé problémy se omlouváme.

Vítáme klienty fy Hanáckénet

K datu 30.11.2018 končí poskytování svých služeb na sídlišti Svobody v Brodku u Přerova fy Hanáckénet. Jsme novým nabyvatelem rozvodů a technologií této firmy a bez přerušení dodáváme stávajícím klientům naše služby.  Vyzíváme všechny bývalé klienty fy Hanáckénet a nové zájemce z této lokality s nabídkou sepsání nové smlouvy do konce roku s výhodnou nabídkou wifi routeru zdarma. Kontektujte našeho obchodníka na mobilu 608292789.

Nové Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Ing. Josef SCHNEIDER., IČ: 73286150
Vydané v souladu s § 63 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“).

23.8.2016 nepůjde INTERNET!

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
dne : 23.8.2016 od 7:30 do 15:00 hod.
V uvedeném intervalu budou přerušeny i dodávky internetu k uživatelům naší sítě.

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a
doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
na zařízení a majetku.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny ze strany ČEZ Vám
způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl
zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.

Tým proWiFi

Nové VOP

S ohledem na implementaci směrnice EU na ochranu spotřebitele a navazující novelu zákona o ochraně spotřebitele účinné od 1. 2. 2016 je přidáváme do našich VOP informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Nové VOP najdete v sekci dokumenty.