23.8.2016 nepůjde INTERNET!

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
dne : 23.8.2016 od 7:30 do 15:00 hod.
V uvedeném intervalu budou přerušeny i dodávky internetu k uživatelům naší sítě.

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a
doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
na zařízení a majetku.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny ze strany ČEZ Vám
způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl
zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.

Tým proWiFi