Nové Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Ing. Josef SCHNEIDER., IČ: 73286150
Vydané v souladu s § 63 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“).