Vysílač Zábeštní Lhota

Vítáme nové klienty z obce Zábeštní Lhota. Připojujeme zde nejnovější technologií MiMo v 5GHz.
Pokrytá je celá obec.